Past Simple To be

27.09.2015 22:28

To be - past simple

Sloveso být v minulém čase:                          Procvičení:

- was (pro minulý čas v jednotném čísle).                      to be - present and past - video
- were (pro.množné číslo)                                               was or were ?     verb to be - present X past

POZOR:                                                             was or were ?    easy sentences

i zde platí, že angličtina nemá "tykání" a pro všechna slovesa ve 2. osobě (bez ohledu na to, zda jde o jednotné nebo množné číslo používáme pro minulý čas tvar "were"

Videa s procvičením

1.video I was at home yesterday.   2. video  We were in the garden. 3. video  Yesterday was my birthday.

4.video Yesterday was not a good day! 

Who was in the park yesterday?

Where was the bird?

It was an exciting weekend.

Were you at school yesterday?

Where were you in the afternoon?

Where were you this morning?

Was it a sunny day?

Was it sunny yesterday?

What was the weather like?