Personal information

12.09.2013 19:40

E-learning - zde

Questions

Vocabulary with pronunciation- zde

Otázky

What's your first name?

My first name is Petr.

What's your surname?

My surname is Novák.

What´s your nationality?

My nationality is Czech.

What´s your address?

My address is 24, Čajová, Brno.

What´s your postcode ?               

My postcode is 56002.

Where were you born?

I was born in Prague.

When were you born?

I was born June 22nd  1957.

Are you married?

Yes, I am.

Do you have any children?

Yes, two daughters.

What's you passport number?

What's your ID number?

Jaké je Vaše křestní jméno?

Mé křestní jméno je Petr.

Jaké je Vaše příjmení?

Mé příjmení je Novák.

Jaká je Vaše národnost?

Moje národnost je Česká.

Jaká je Vaše adresa?

Moje adresa je Čajová 24, Brno.

Jaké je vaše  poštovní směrovací číslo ?

Moje poštovní směrovací číslo je 56002.

Kde jste se narodil?

Narodil jsem se v Praze.

Kdy jste se narodil?

Narodil jsem se 22.června 1957.

Jste ženatý?

Ano, jsem.

Máte nějaké děti?

Ano, dvě dcery.

Jaké je číslo Vašeho pasu?

Jaké je číslo Vašeho občanského průkazu?