Plování, potápění a vznášení se nestejnorodých těles v kapalině

28.04.2013 10:06

V případě těles nehomogenních (nestejnorodých) je situace zcela jiná než u homogenních těles. Uděláme-li z plastelíny např. kouli (homogenní těleso), bude se ve vodě potápět, ale těleso tvaru misky  vyrobené z plastelíny bude ve vodě plovat. Je to způsobeno tím, že vnitřní objem misky je vyplněn vzduchem, jehož hustota je velmi výrazně menší, než hustota vody – jedná se o těleso nehomogenní.

Jinými slovy – plovat mohou i tělesa zhotovená z látky s vyšší hustotou, než je hustota kapaliny, pokud je k tomu tvarově přizpůsobíme.

.

Na tomto principu je založeno např. plování lodí (trup lodi je ocelový, ale dutý – je vyplněn vzduchem).

Ponorka je schopna se ve vodě vznášet – nasaje takové množství vody, aby  její „komplexní hustota“ byla stejná jako hustota vody

Na principu plování nehomogenního tělesa pracuje také hustoměr. Slouží k měření hustoty kapalných látek.. Je tvořen dutou skleněnou trubicí, opatřenou stupnicí a určitým množstvím olověných broků. Liší se od sebe rozsahem měření (čím větší množství broků, tím větší hustotu kapaliny změří).