Podobnost trojúhelníků

22.03.2013 21:57

E-learning - zde   Výukový materiál k vytištění zde Prezentace zde 

Matematika s radostí - test, hra

ABC ~ A´B´C´

Shodují-li se dva trojúhelníky v poměru délek odpovídajících si stran, jsou podobné.

                                                                                                                          ( věta sss )

Shodují-li se dva trojúhelníky ve dvou úhlech, jsou podobné.

                                                                                                                          ( věta  uu )

Shodují-li se dva trojúhelníky v poměru délek dvou dvojic odpovídajících si stran a v úhlu jimi sevřeném, jsou podobné.

                                                                                                                         ( věta sus )

Každé dva trojúhelníky, které mají sobě rovny poměry délek dvou dvojic odpovídajících si stran a shodují-li se v úhlu proti odpovídající straně, jsou podobné.

                                                                                                                          ( ssu, uss )

Jestliže má trojúhelník délky stran v určitém poměru, pak ve stejném poměru má délky stran trojúhelník k němu podobný.

                                                           

           ABC ~ A´BĆ´                

a : b : c = á : b´: c´