Popis hranolu

15.09.2013 18:30

prezentace Hranoly 

druhy hranolů - test

Řešený PL úvod  zde

           

Hranol je prostorový útvar.                                                          

Má dvě rovnoběžné shodné podstavy a n bočních stěn (čtyřúhelníků), které tvoří plášť.

Hrany se dělí na podstavné a boční a úhlopříčky na stěnové a tělesové.

Rozlišují se dva typy hranolů: kolmé (stěna je vůči podstavě kolmá) a kosé (stěna není vůči podstavě kolmá).

Hrany pravidelného hranolu jsou kolmé k podstavě pravidelného n-úhelníku.
Výška hranolu je vzdálenost obou podstav.

Počet stěn n-bokého hranolu = n + 2, počet hran = 3n, počet vrcholů = 2n.

v ... výška hranolu (vzdálenost podstav)
Sp ... podstava
Spl ... povrch pláště
o ... obvod podstavy
Spl = ov

S = 2Sp + Spl
V = Spv

Trojboký hranol (n = 3)                    Čtyřboký hranol (n = 4)

 

Zdroj: Dana RosiarováZdroj: Dana Rosiarová               Pětiboký hranol (n = 5)

 

Zdroj: Dana Rosiarová

Šestiboký hranol (n = 6)                     n-boký hranol (n > 6)

 

Zdroj: Dana Rosiarová

Popis pětibokého kolmého hranolu:

 

Zdroj: Dana Rosiarová