Postupné vytýkání po dvou

02.02.2014 16:20

Moje prezentace v PDF

Rozlož na součin:

Jak rozložit na součin metodou postupného vytýkání

Z prvních dvou členů vytkneme x a ze třetího a čtvrtého členu vytkneme číslo 5:

Jak rozložit na součin metodou postupného vytýkání

Získali jsme součet dvou sčítanců. Oba v sobě obsahují shodnou závorku. Tuto závorku vytkneme a máme výsledný součin:

Jak rozložit na součin metodou postupného vytýkání