Postupný poměr

03.04.2013 22:30

Teorie v PDF k vytištění zde Příklady zde

Postupným poměrem porovnáváme 3 a více údajů (výhry, hmotnosti, délky, objemy)

postupný poměr = a : b : c

a,b,c   jsou kladná čísla př. 8 : 5 : 7

ROZŠIŘOVÁNÍ A KRÁCENÍ POSTUPNÉHO POMĚRU

- postupný poměr rozšíříme,k dyž každý jeho člen vynásobíme stejným kladným číslem

1 : 4 : 3 = (1*5) : (3*5) : (4*5) = 5 : 20 : 15

- postupný poměr zkrátíme, když každý jeho člen vydělímestejným kladným číslem

27 : 18 : 36 = (27:9) : (18:9) : (36:9) = 3 : 2 : 4

- postupný poměr v základním tvaru je takový postupný poměr, pro který platí: všechny jeho člen jsou přirozená čísla a jejich největší společný dělitel je 1