Posunutí

06.01.2013 13:09

Dynamický pracovní list - zde    E-LEARNING - zde

 

posunutí (translace) v rovině je přímá shodnost, která každému bodu X roviny přiřazuje obraz X'

  • vektoru s se říká vektor posunutí, jeho délka udává délku posunutí a jeho směr určuje směr posunutí

        posunutí nemá samodružné body; (slabě) samodružné jsou všechny přímky rovnoběžné se směrem posunutí

 

Posunutí v rovině [kliknutím otevřete SVG obrázek v samostatném okně]