Posuvné účinky síly - 2. pohybový zákon

24.11.2012 21:41

Posuvné účinky síly. Pohybové zákony (str. 55 - 59)   E-learning - zde

Co už víme o síle?

 • je to fyzikální veličina – zn: F, jednotka : 1N
 • popisuje vzájemné působení těles
 • dá se měřit siloměrem
 • v grav. poli Země působí na každé těleso gravitační síla - závisí na hmotnosti tělesa, její působiště zakreslujeme v těžišti
 • účinky síly na těleso:

a)      posuvné

b)      otáčivé

c)      deformační

Urychlující a brzdné účinky síly na těleso (str.65 – 71)

Posuvné účinky síly:

 1. uvedení do pohybu
 2. urychlení
 3. zpomalení
 4. zastavení
 5. změna směru

(představte si uvedené účinky  na příkladu pohybu sáněk na sněhu – táhnete sáně, rozjíždíte se z kopce, zpomalujete pod kopcem, najedete na kámen apod.)

ve všech uvedených případech se mění velikost nebo směr rychlostitato změna závisí:

 • na velikosti působící síly
 • na hmotnosti tělesa

pohybové účinky sil zkoumal Isaac Newton → 3 pohybové zákony

1. pohybový zákon:

Působí-li na těleso síla, mění se jeho rychlost. Změna rychlosti je tím větší, čím větší síla působí a čím menší je hmotnost tělesa.

Proti pohybu tělesa působí brzdné síly, ty těleso po určité době zastaví.

brzdné síly

 1. třecí – závisí na vlastnostech povrchu, po kterém se těleso pohybuje
 2. odporové – projevují se při pohybu v kapalinách a plynech,závisí na tvaru tělesa, na vlastnostech prostředí

 

Poznámka:  Zdánlivý rozpor v tomto zákonu, který můžeme v praxi běžně pozorovat, je způsoben existencí odporové síly vzduchu – např. těžším kamenem dohodím dál než  lehčí papírovou koulí.  (tzn. kámen se pohybuje ve výsledku s větším zrychlením než papírová koule). Vysvětlení – na obě tělesa působí přibližně stejně velká odporová síla vzduchu, která brzdí jejich pohyb. A právě větší změny rychlosti (tedy zpomalení, zbrždění) dosáhne u tělesa s menší hmotností – tedy u papírové koule.

---------------------------------------------------------------------------------------

Posuvné účinky síly. Pohybové zákony. Urychlující a brzdné účinky síly na těleso – otázky:

 1. Co popisuje síla?
 2. Jaké mohou být účinky síly na těleso?
 3. Na čem závisí, jak velké budou posuvné účinky síly na těleso?
 4. Vyslov 1. pohybový zákon.
 5. Jaký vliv na těleso mají brzdné síly?
 6. Jak rozdělujeme brzdné síly?
 7. Na čem závisí brzdné síly?
 8. Které brzdné síly působí:
  1. Na lyžaře jedoucího z kopce
  2. Na rybu plující ve vodě
  3. Na parašutistu po seskoku z letadla?