Pravoúhlá soustava souřadnic

23.04.2013 14:53

Procvičuj zadávání bpdů do soustavy souřadnic - zde      S. S. k výuce - zde

Umísti berušku na správné místo - zde 

Doplň souřadnice zapsaných útvarů - zde

Označ správný bod soustavy souřadnic - zde

Napiš souřadnice polohy  mouchy - zde

Tref se šípem do správného bodu v soustavě souřadnic - zde