Přenesení úhlu

28.11.2013 17:03

Animace - zde a zde a zde

PREZENTACE zde

Interaktivní hry s úhly zde

potřebujeme  pravítko a kružítko

postup:

1. nachystáme si polopřímku, na kterou budeme úhel α přenášet

2. sestrojíme část kružnice na daném úhlu (střed má ve vrcholu a musí protnout obě ramena), stejně
velkou část kružnice si nachytáme i na polopřímku,na kterou budeme úhel přenášet

3. část kružnice protne ramena úhlu α v bodech, které označím X, Y

4.do kružítka vezmu jejich vzdálenost a přenesu jej na nachystaný oblouk na polopřímce, kde mám
zatím jen bod X (nakreslím část kružnice se středem v bodě X)

5. tam, kde se protnou oba oblouky, leží bod Y

6. spojím počátek s bodem Y a dostanu rameno úhlu stejně velkého, jako byl úhel α