Present Continuous Negative

23.11.2013 23:32

E-learning + exercises                  Grammar helpers

Zápor přítomného průběhového času se tvoří analogicky jako u samostatného slovesa ”TO BE” – přidáním NOT ke tvaru slovesa ”TO BE”.

Tvoření 

Subject + am/is/are + not+ infinitiv + ing + (předmět + příslovečné určení místa, času)

 

- I am not going to school.

I‘m not going to school.

- He is not reading a book.

He isn‘t reading a book.

- We are not writing a letter.

We aren‘t writing a letter.

Procvičování :

Project 1 - opákování z 5. ročníku

Project 2 - cvičení k učebnici

Interactive exercise

Exercise with negative form

Practising negative form

Rewrite from affirmative to negative - přepiš z kladného do záporného tvaru

True or false

Write sentences in negative form

Fill the correct verb