Present Continuous Tense - affirmative (kladná věta)

22.11.2013 20:50

PresentContinuous

Interactive book    E-learning      

používáme u děje, který probíhá právě teď - now, - just now, - at the moment

pořadí je následující:

STRUKTURA PŘÍTOMNÉHO PRŮBĚHOVÉHO ČASU

PODMĚT

+

SLOVESO TO BE

V  PŘÍTOMNÉM ČASE

+

PŘÍČESTÍ PŘÍTOMNÉ ČINNÉ VÝZNAMOVÉHO SLOVESA

PODMĚT

+

SLOVESO TO BE

V PŘÍTOMNÉM ČASE

+

HOLÝ NEURČITEK VÝZNAMOVÉHO SLOVESA + ING

 

I am writing

 

(I‘m writing)

you are writing

(you‘re writing)

he is writing

(he‘s writing)

we are writing

(we‘re writing)

you are writing

(you‘re writing)

they are writing

(they‘re writing)

 
I am going to school. (Právě jdu do školy.)
He is reading a book. (On teď čte knížku.)
We are writing a letter. (Právě píšeme dopis.)
     I'm studying English right now.(Právě teď se učí.)
     He's taking a shower. (Právě se sprchuje.)
     They're having dinner. (Právě večeří.)
Interactive exercises with videos:

1. This is my pet.  2. What's the rabbit doing?  3. The kittens are sleeping in a box.

4. We have lots of pets.   5. Eating, drinking, sleeping, playing... 5. Test

6. Look at the kittens   

Procvičování :

Doplň vhodný tvar slovesa

Choose the correct verb

Doplň vhodný tvar

Choose the correct form

Present continuous exercise

Převeď větu do přítomného průběhového

Převeď větu do Present continuous

What are they doing?

What are they doing? - chytni obrázek a přiřaď do správné krabice

What´s the pinguin doing?

Převeď větu do přítomného průběhového

Hangman

Great party

Breaktime at school

Test

Lemon tree - song

Over the mountains - song

Poskládej slova do správného pořadí