Present Continuous Tense - Question

26.11.2013 20:48

Otázka  přítomného průběhového času se tvoří analogicky jako u samostatného slovesa ”TO BE” – obrácením slovosledu mezi podmětem a tvarem slovesa ”TO BE” .

Questions in the Present Continuous Tense

(Be) + S + _____ing

Singular
Plural
Am I learning?
Are we learning?
Are you learning?
Are you learning?

Is he learning?

Is she learning?

Is it learning?

Are they learning?
Singular

Teacher:  Are you learning English right now?

Student:  Yes, I am.

Question: Is he washing the window?

Answer: Yes, he is.

Question: Is she winking at you?

Answer: Yes, she is.

 

Question: Is it snowing?

Answer: Yes, it is.

 

Plural

Question: What are we doing?

Answer: We're working together.

 

Question: What are you doing?

Answer: We're putting oranges into basket.

 

     

Question: What are they doing?

Answer: They're working.

Procvičování :

Project 1 - question + short answer

Make questions and short answers

Rewrite affirmative sentences to the questions

WH questions 1

YES or NO questions 2

Write questions