Present perfect - affirmative + použití

14.10.2013 22:02