Present perfect negative

02.05.2013 21:09

Záporné věty předpřítomného času mají následující slovosled:


podmět + pomocné sloveso have / has + NOT + příčestí minulé významového slovesa
(3. sloupeček)

           Příklad:                I have not drunk the whole bottle of water. (Nevypil jsem celou láhev vody. - a nemám ji vypitou)
                                        She has not given me her book. (Nedala mi svou knihu. - nemám ji.)
                                        I have not seen the movie yet. (Ještě jsem ten film neviděl. - ale počítám, že na něj půjdu.

                                        I have not had a good time. (Nebavil jsem se. - je důležitý můj pocit, ne kdy jsem se bavil.)

 

Zkrácené tvary záporných vět:

I have't drunk the whole bottle of water. (Nevypil jsem celou láhev vody. - a nemám ji vypitou)

She hasn't given me her book. (Nedala mi svou knihu. - nemám ji.)
We haven't seen the movie yet. (Ještě jsme ten film neviděli. - ale počítáme, že na něj půjdeme.)

I haven't had a good time. (Nebavil jsem se. - je důležitý můj pocit, ne kdy jsem se bavil.)

 

Cvičení - zde

Odpověz : What have you done today ?

Záporné věty - zde

Dej do správného pořadí - zde

Spousta příkladů - zde