Present perfect - předpřítomný čas - kde se používá, kladná věta

07.04.2013 21:19

Present perfect - zde,  Grammar - zde,   Přehled + procvičení

Fill - have, has   Make sentences - zde

Test 1 - zde

Video - zde

Pohádka - zde

Předpřítomný čas se obecně používá pro události v minulosti, které nějakým způsobem zasahují do přítomnosti. Časový údaj těchto událostí není důležitý.
 

Používá se pro:

- děj, který začal minulosti, ale ještě nebyl ukončen
Příklad:
He has lived in Brno since 1990. (Od roku 1990 bydlí v Brně.)
 

- výsledek děje odehrávajícího se v minulosti, ale ovlivňující nás i v přítomnosti.
 

Příklad:
I have already eaten. (Už jsem jedl.- a mám tedy plné břicho)
I have washed the dishes. (Umyl jsem nádobí. - a je umyté - už ho nemusí nikdo mýt)

 

- děj, který skončil teprve nedávno, nebo se nedávno odehrál.

(typickým výrazem - indikátorem zde mohou být "just, lately, recently, yet"

Příklad:
He has just finished his homework. (Právě dojedl.)
  I have recently seen the movie. (Nedávno jsem ten film viděl.)


Tvoření předpřítomného času:

Kladné věty předpřítomného času mají následující slovosled:
 

podmět + pomocné sloveso have / has + příčestí minulé významového slovesa (3. sloupeček)

 

Příklad:

I have drunk the whole bottle of water. (Vypil jsem celou láhev vody. - a mám ji vypitou)
She has given me her book. (Dala mi svou knihu. - stále ji ještě mám.)
We have already seen the movie. (Už jsme ten film viděli. - a máme ho v paměti.)

I have had a great time. (Bezvadně jsem se bavil. - je důležitý můj pocit, ne kdy jsem se bavil.)

Zkrácené tvary kladných vět:

I've drunk the whole bottle of water. (Vypil jsem celou láhev vody. - a mám ji vypitou)
She's given me her book. (Dala mi svou knihu. - stále ji ještě mám.)
We've already seen the movie. (Už jsme ten film viděli. - a máme ho v paměti.)

I've had a great time. (Bezvadně jsem se bavil. - je důležitý můj pocit, ne kdy jsem se bavil.)