Present perfect - question + ever, never

12.05.2013 20:47

Otázky předpřítomného času mají následující slovosled:
pomocné sloveso have / has + podmět + příčestí minulé významového slovesa (3. sloupeček)

Příklad:

Have you drunk the whole bottle of water? (Vypila jsi celou láhev vody? - a máš ji vypitou?)
Has she given you her book? (Dala ti svou knihu. - stále ji ještě máš?.)
Have you seen the movie yet? (Už jste ten film viděli. - a máte ho v paměti.)

Have you had a great time? (Bavil ses dobře? . - je důležitý tvůj pocit, ne kdy ses bavil.)

 

výraz

překlad

příklad ve větě

ever

v otázce = někdy
v záporu = nikdy

I haven't ever been there.

(Nikdy jsem tam nebyl)
Have you ever been to Paris?

(Bylas někdy v Paříži?)

never

nikdy

She has never been here. (Nikdy tu nebyla.)

just

právě (nedávno)

I have just eaten. (Právě jsem jedl.)

recently

nedávno

She has recently bought a new house.
(Nedávno si koupila nový dům.)

yet

v otázce = už
v záporu = ještě ne

Have you seen him yet? (Už jsi ho viděl?)
I haven't seen him yet. (Ještě jsem ho neviděl.)

already

I have already seen him. (Už jsem ho viděl.)