Present Simple Tense - přítomný čas prostý - záporná věta

23.03.2013 00:29

Unit 6. I don't … (Present Simple negative)

do/does + not + infinitive

 

Simple Present negatives - examples short form

I go to school.

You go to school.

He/She goes to school.

We go to school.

You go to school.

They go to school.

I don't go to school.

You don't go to school.

 He/Se doesn't go to school.

 We don't go to school.

 You don't go to school.

They don't go to school.

Zápor tvoříme pomocí pomocného slovesa do/does not + sloveso
podstatné jméno + do/does not + sloveso

I don´t like milk.           Nemám rád mléko.
She doesn´t play football.   Ona nehraje fotbal.

She doesn't often go to the cinema. Ona nechodí často do kina.
I don't get up early at the weekend. Já nevztávám časně o víkendu.
They don't speak English very well Oni nemluví anglicky velmi dobře.

- I drink coffee but I don't drink tea.
- Sue drinks tea but she doesn't drink coffee.
- You don't speak English very well.
- They don't watch television very often.
- Rice doesn't grow in the cold countries.
- We don't know many people in this town.


V běžné řeči a v neformálních dopisech používáme zkrácené tvary.

Cvičení

He doesn´t play football - interaktivní cvičení

What do you do after school ? - Interaktivní cvičení

I want to buy my mum a present - interaktivní cvičení

I want to buy my grandma a birthday present - interaktivní cvičení

pohádka - zde

Procvičování:

doplň don´t nebo doesn´t

don´t nebo doesn´t

doplň don´t like nebo doesn´t like

předělej věty do záporu

vyber správnou variantu 1

vyber správnou variantu 2

vyber správnou variantu 3

vyber správnou variantu 4

vyber kam se hodí don´t 

vyber správnou variantu

doplň don´t or doesn´t - zde, zde, zde, zde

doplň doesn´t like or don´t like - zde

změň kladnou větu na zápornou - zde