Present Simple Tense - přítomý čas prostý - kladná věta

23.03.2013 00:28

MinulostTime lineBudoucnost

Affirmative (kladné tvary)       E- learning present simple  

 

Čas přítomný prostý (present simple) je v angličtině základním a velice používaným časem. Tento čas je tvořen významovým slovesem v základním tvaru, ke kterému u třetí osoby jednotného čísla přidáváme koncovku -s či -es.

Příklady:

 
první osoba
druhá osoba
třetí osoba

jednotné číslo

I work hard.

You work hard.

He/She/It works hard.

množné číslo

We work hard.

You work hard.

They work hard.

Ve 3.osobě jednotného čísla se ke slovesu přidává koncovka –s (-es)

 

Pravidla přidávání koncovek jsou následující:

The spelling for the verb in the third person differs depending on the ending of that verb: E-learning

1. For verbs that end in -O, -CH, -SH, -SS, -X, or -Z we add -ES in the third person.

 • go – goes
 • catch – catches
 • wash – washes
 • kiss – kisses
 • fix – fixes
 • buzz – buzzes

2. For verbs that end in a consonant + Y, we remove the Y and add -IES.

 • marry – marries
 • study – studies
 • carry – carries
 • worry – worries

NOTE: For verbs that end in a vowel + Y, we just add -S.

 • play – plays
 • enjoy – enjoys
 • say – says

Použití přítomného času

1/ Popis skutečností/faktů

Vyjadřujeme permanentní nebo dočasný fakt, skutečnost, prostě cokoliv, co je v době použití přítomného času považováno za platné:

 • The car is blue (To auto je modré).
 • She comes from the Czech republic (Pochází z České republiky).

Stejné je to s tzv. general truths – fakty o našem světě, které jsou všeobecně známy (např. fyzikální zákony, matematické počty):

 • 200 minus 150 makes 50 (200 mínus 150 dělá 50).

V přítomném prostém se píší recenze, popisy na obálky knih, popisy uměleckých děl nebo také shrnutí děje.

2/ Pravidelné, opakující se události

Pro popis pravidelných činností, např. různých zvyků, také používáme present simple:

 • I get up at seven o’clock (Vstávám v sedm).
 • We have our get-together every Sunday (Naši sešlost máme každou neděli).

Video - 3. osoba - denní činnosti 1- zde                                

denní činnosti 2 - zde                                                   Interactive exercises with videos:

Interaktivní cvičení - přiřazuj - zde,                               When do you go swimming?

doplň - zde, vyber - zde a zde a zde                             What do you do every day?

test - zde.                                                                       I have lunch at school

doplň - zde, vyber správnou možnost - zde.                  I get up and get dressed.

Video.                                                                             School starts at nine o’clock

VIDEO                                                                             Is S stressed?

                                                                                        My day