Present Simple Tense - závěrečné shrnutí

17.10.2013 19:37

 Prezentace.....Interactive book 

Použití přítomného času prostého:                                  Interactive exercises with videos:

- mluvíme-li o činnostech, které se opakují pravidelně:      What do you do after school?

He goes to school every day. Do školy chodí každý den.                 Anna walks to school.

- mluvíme-li o skutečnostech, které jsou všeobecně pravdivé:   What time do you get up?

We live in the Czech Republic. Bydlíme v České republice.   When do you go swimming?

                                                                                            What do you do every day?

Nejčastější časové údaje spojené s přítomným časem prostým:   Do you have a hobby ?

every day,  on Sundays

every morning, in the morning

every afternoon,  in the afternoon

every evening,  in the evening

every night , at six o’clock

every Monday,  at noon

at night,  at midnight

Structure of present simple

positive

negative

question

I work in a bank.
You work in a bank.
We work in a bank.
They work in a bank.
I don't (do not) work.
You don't (do not) work.
We don't (do not) work.
They don't (do not) work.
Do I work in a bank?
Do you work in a bank?
Do we work in a bank?
Do they work in a bank?
He works in a bank.
She works in a bank.
The bank opens at 9 o'clock.
He doesn't (does not) work.
She doesn't (does not) work.
It doesn't (does not) open at 9 o'clock.
Does he work?
Does she work?
Does it open at 9 o'clock?

 

Present simple - common mistakes (běžné chyby)

Common mistakes

Correct version

Why?

I working in London.
I work in London.
-ingová forma není používaná v přítomném prostém čase
He work in London.
He works in London.
The third person he, she, it adds the letter s.
He work in London?
Does he work in London?
Questions - third person:
does + subject + infinitive.
All other persons:
do + subject + infinitive.
Work he in London?
Does he work in London?
He not work in London.
He doesn't work in London.
Negatives - third person:
subject + doesn't + infinitive.
All other persons:
subject + don't + infinitive.

Procvičení:

exercise 1