Přirozená čísla - co jsou, porovnávání, zaokrouhlování

07.09.2013 20:30

Přirozená čísla vyjadřují počet různých skupin lidí, zvířat, či předmětů. Nejmenší přirozené číslo je 1, nulu nepovažujeme za přirozené číslo. Čili jsou to čísla 1, 2, 3, … a všechna celá kladná čísla, počet těchto čísel je nekonečný, je to nekonečná množina. Přirozená čísla jako množinu čísel značíme N.

Zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě

                   678 362        =          6.100 000 + 7.10 000 + 8.1 000 + 3.100 + 6.10 + 2.1

zkrácený zápis čísla             rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě

procvič: - zapiš číslo zde zde,

              - přiřaď čísla zde a zde,

              - zapiš číslo dle pokynů zde zde , zde a zde

Porovnávání přirozených čísel

Porovnávání přirozených čísel znázorněním na číselné ose:

  • ze dvou přirozených čísel je větší (menší) to, jehož obraz na číselné ose leží vpravo (vlevo)
  • např. číslo 15 je menší než číslo 20, zápis: 15 < 20

Porovnávání odpovídajících řádů čísel:

  • např. číslo 25 387 je menší než 25 587, protože na místě stovek je 3 a 5, 3 < 5
  • zápis 25 387 < 25 587

procvič: - seřaď číslo od nejmenšího k největšímu zde a zde

               - seřaď čísla od největšího po nejmenší zde

               - porovnej zde

               - doplň, aby vyhovovalo zde

 

Zaokrouhlování přirozených čísel

Při zaokrouhlování postupujeme takto:

  • následuje-li po zaokrouhlované číslici číslice 0, 1, 2, 3 nebo 4, zaokrouhlujeme „dolů“ (hodnota zaokrouhlované číslice zůstává beze změny).
  • následuje-li po zaokrouhlované číslici číslice 5, 6, 7, 8 nebo 9, zaokrouhlujeme „nahoru“(hodnota zaokrouhlované číslice se zvětší o 1).

procvič:   zde za zde

             -  zakonči čísla třemi nulami zde

              - zakonči čísla čtyřmi nulami zde