Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu

07.10.2012 23:22

Průměrná rychlost pohybu tělesa (str. 30 – 33)

U rovnoměrného pohybu je rychlost stále stejná.

U nerovnoměrného pohybu se rychlost mění (např. vlak se rozjíždí, zrychluje, pak zpomaluje)

–        zavedeme průměrnou rychlost vp

–        vypočítáme ji tak, že celkovou dráhu dělíme celkovou dobou pohybu:

                                   vp = dráha : doba

v automobilu rychlost v každém okamžiku ukazuje tachometr

·         pokud zpomalujeme, výchylka ručky se zmenšuje – jde o pohyb zpomalený

·         pokud zrychlujeme, výchylka ručky se zvětšuje– jde o pohyb zrychlený

shrnutí – pohyb těles:


Pohyb - video - závěrečné opakování

Průměrná rychlost pohybu tělesa – otázky:

1.      Čím se liší rychlost rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu?

2.      Uveď příklad tělesa, které se pohybuje nerovnoměrným pohybem.

3.      Jak určíme průměrnou rychlost nerovnoměrného pohybu?

4.      K čemu slouží tachometr?

5.      Co se děje s výchylkou ručičky tachometru ve chvíli, kdy automobil zrychluje a zpomaluje?

6.      Dopravní letadlo proletělo dráhu 540 km z Prahy do Varšavy za 1 hodinu a 12 min. Urči jeho průměrnou rychlost během letu.