Pythagorova věta - znění (Pythagorean theorem)

03.10.2013 20:31

E-learning 1, E-learning 23 řešené příklady, aplet, 

Pythagorean theorem  

E-LEARNING - řešené příklady

Pythagorova věta se používá pro výpočet délek stran v pravoúhlém trojúhelníku. Z obecného vyjádření lze odvodit výpočty pro určení délek obou odvěsen a přepony daného pravoúhlého trojúhelníku. Pythagorova věta se používá pro řešení konstrukčních nebo početních úloh. V praxi lze tuto větu využít pro přibližné výpočty vzdušných vzdáleností mezi dvěma objekty nebo výpočet délky hranice pozemku.

Pythagorova věta platí v každém pravoúhlém trojúhelníku a vyjadřuje, že obsah čtverce nad přeponou je roven součtu obsahů čtverců nad oběma odvěsnami. Přeponou trojúhelníku označujeme jeho nejdelší stranu a odvěsnami dvě kratší strany.                                                                                            video

Teorie k vytištění zde

 PPT vysvětlení zde

 PPT příklady zde

 PL zde      

Důkazy (ZŠ Letohrad) zde                      

Slide player PPT

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procvičení :

Řešených 12 příkladů zde

Vypočítej délku odvěsny  zde