Rovina, polorovina

07.11.2013 21:34

E - learning - zde

Přímka dělí rovinu na dvě navzájem opačné poloroviny.

Platí:

  • Přímka určující rovinu se nazývá HRANIČNÍ PŘÍMKA
  • Hraniční přímka leží do obou polorovin
  • Bod, který neleží na hraniční přímce je vnitřním bodem jedné z polorovin.

Polorovina je jednoznačně určena přímkou a jejím jedním vnitřním bodem.

Značení:   Polorovina s hraniční přímkou p a vnitřním bodem M ....

 

                 Polorovina s hraniční přímkou AB a vnitřním bodem M ...

https://www.modulweb.cz/download/fragmenty/planimetrie/HTML/28/SmallOb16.png