Rovnoběžníky - obvod a obsah

10.05.2013 20:59

E-learning - zde    Výukový text k vytištění zde názorný výpočet - zde

  • obvod udáváme v délkových jednotkách – metr (m), centimetr (cm), kilometr (km), decimetr (dm), milimetr (mm)
  • obsah udáváme ve čtverečných jednotkách – m2, cm2, km2, dm2, mm2, hektar (ha), ar (a)

Obvod mnohoúhelníka je součet délek všech jeho stran. Obvod rovnoběžníka bude tedy součet délek jeho čtyř stran.

Obsah čtverce a obdélníka vypočítáme tak, že vynásobíme délky sousedních stran.