Rovnoběžníky - vlastnosti

10.05.2013 20:44

E-LEARNING - zde     Výukový text k vytištění zde  Vlastnosti rovnoběžníků - test   Další zajímavosti - zde

 

Rovnoběžník je čtyřúhelník, který má každé dvě protější strany rovnoběžné.

Vlastnosti rovnoběžníku

protější strany jsou rovnoběžné

 • protější strany stejně dlouhé

 • protější úhly shodné

 • součet velikostí sousedních úhlů je 180°

 •  

  Výšky rovnoběžníku

  Výška rovnoběžníku udává vzdálenost rovnoběžek, na kterých leží protější strany.

  va je výška na stranu a, vb je výška na stranu b

  Průsečík úhlopříček S je střed souměrnosti rovnoběžníku. Úhlopříčky rovnoběžníku se navzájem půlí.

   

   

   

   

  Úhlopříčka rozděluje čtyřúhelník na dva stejné trojúhelníky.

  součet velikostí všech vnitřních úhlů je 360°