Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

22.09.2012 22:40

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb (str. 19 – 21)        E - LEARNING - zde

·   jestliže těleso urazí za stejnou dobu vždy stejné dráhy, koná pohyb rovnoměrný

např.
pohyb automobilu po dálnici neměnnou rychlostí
pohyb uhlí na pásovém dopravníku
pohyb stacionární družice kolem Země

·   pohyb, který není rovnoměrný, se nazývá pohyb nerovnoměrný – tj. těleso urazí za stejnou dobu vždy různé dráhy

např.
pohyb automobilu při rozjíždění a zastavování
pohyb míče puštěného k Zemi
pohyb vlaku mezi dvěma zastávkami

-------------------------------------------------------------------------------------

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb – otázky:
1.      Kdy koná těleso rovnoměrný pohyb?
2.      Uveď příklad tělesa, které se pohybuje rovnoměrným pohybem.
3.      Kdy koná těleso nerovnoměrný pohyb?
4.      Uveď příklad tělesa, které se pohybuje nerovnoměrným pohybem.
5.      Musí být rovnoměrný pohyb vždy přímočarý? Uveď příklad.
6.      Jaký pohyb (rovnoměrný nebo nerovnoměrný) koná vlak, když:
a)      se rozjíždí ve stanici
    b)      jede neměnnou rychlostí po rovině
    c)      brzdí v další stanici?