Rovnovážná poloha tělesa, stabilita tělesa

18.11.2012 17:58

E-learning - zde  (str. 52 - 54)

  - víme, že pokud podepřeme těleso pod těžištěm, nebo v těžišti, těleso zůstane v klidu
  - když těleso zavěsíme, ustálí se tak, že těžiště je vždy  pod bodem závěsu

  v obou případech jsou síly působící na těleso  ( gravitační síla, tahová síla závěsu, tlaková síla podložky)                       

                                   v  ROVNOVÁZE

Na čem závisí stálost (stabilita) rovnovážné polohy?

 

1. Rovnovážná poloha stálá (stabilní)

Těleso  je  v  tomto  případě  zavěšené  nad  těžištěm.  Po  vychýlení  se  stáčí  vlivem  momentu  síly  do  původní polohy.
                                                                                                                          Příklad: Obraz zavěšený na zdi

2. Rovnovážná poloha vratká (labilní)

Těleso je v tomto případě upevněné pod těžištěm. Po vychýlení se vlivem momentu síly stáčí do nové polohy, a  to do stabilní.
                                                                                                                         Příklad: Žák houpající se na židli

3. Rovnovážná poloha volná (indiferentní)

Těleso je v tomto případě upevněné v těžišti. Po vychýlení zůstává v té poloze, do které jsme ho vychýlili.

                                                                                                                   Příklad: Kolo u auta

Stabilita tělesa

 

 
Stabilita je schopnost tělesa se po vychýlení vracet do původní polohy.
 
Stabilita je tím  větší - čím větší je  tíha tělesa
                                    - čím menší je výška těžiště nad rovinou podložky

Příklady jak zvětšit stabilitu tělesa:

Snížení těžiště:
Jízda na lyžích, konstrukce automobilů, snižování těžiště u soch, atd.