Rozšiřování a krácení poměru

14.03.2013 18:08

Teorie k vytištění zde Výukový materiál zde  a  zde  Prezentace ke stažení zde  Spojovačka - zde

Rozšiřování = násobení

Př.:

                       0, 23 : 1, 1       / . 100 (rozšiřuji) – obě čísla vynásobím stejným číslem

              0,23 . 100 : 1,1 . 100     posunu desetinou čárku

                 23 : 110        - čísla nesoudělná (nemají žádného společného dělitele)

     základní tvar poměru

Krácení = dělení

Př.:

                    56 : 24     /: 2 (krátím) – obě čísla vydělím stejným číslem

               56 : 2 : 24 : 2

                    28 : 12         / : 4 (krátím) – obě čísla vydělím stejným číslem

               28 : 4 : 12 :  4

               7 : 3         - čísla nesoudělná (nemají žádného společného dělitele)

základní tvar poměru