Rychlost a dráha rovnoměrného pohybu - příklady

01.10.2012 12:07

Příklady na výpočet rychlosti a dráhy

Př 1

Vlaštovka uletěla rovnoměrným pohybem 115 m za 5s.

a) Určete rychlost pohybu vlaštovky.

b) Mohla by touto rychlostí předhonit holuba, který letí rychlostí 

     94 km/h?

Řešení:

a) s = 115 m

    t = 5 s

    v = ? [m/s]

v = s: t

v = 115 : 5

v = 23 m/s

v = 23 . 3,6 =  82 km/h

a) Vlaštovka se pohybuje rychlostí 82 km/h.

b) 94 > 82, Vlaštovka nemůže předhonit holuba.

Př 2

Žirafa uběhla rovnoměrným pohybem dráhu 280 m za 20 s. Urči její rychlost. Vyjádři v km/h.

Řešení:

s = ….. m

t = …..s

v = ? [m/s]

v = s: t

v = ……….

v =       m/s

v =       . 3,6 =       km/h

Rychlost žirafy byla ……….km/h.

Př 3

Urči dráhu, kterou ujede cyklista rovnoměrným pohybem za 30 min, jede –li rychlostí 20 km/h.

Řešení:

t = 30 min = 0,5 h

v = 20 km/h

s = ? [ km]

s = v . t

s = 20 . 0,5

s = 10 km

Cyklista ujel dráhu 10 km.

V jaké vzdálenosti udeřil blesk, jestliže od záblesku do zaznění hromu uplynulo 15 s? Rychlost zvuku ve vzduchu je 340 m/s. (Záblesk jsme viděli okamžitě.) Doplňte.