Sčítací metoda

29.11.2012 16:53

2x + y = 5 

3x - 2y = 4

Obě rovnice můžeme vynásobit libovolným číslem, aniž bychom změnili její význam. Rovnice násobíme tak, aby po jejich sečtení vypadla jedna z neznámých.

2x + y = 5

 

/ . 2

3x - 2y = 4

 

 


4x + 2y = 10

 

 

3x - 2y = 4

 

 


Obě rovnice sečteme. Tím vypadne jedna neznámá.

7x = 14

 

/ :7

  x = 2

 

 

Dosazením do první rovnice za x = 2 dopočteme druhou neznámou.

2x + y = 5

 

/ za x dosadíme 2

4 + y = 5

 

/ - 4

y = 1

 

 

Řešením soustavy je dvojice čísel [2; 1] .

      Další řešené příklady zde, zde