Sčítání a odčítání desetinných čísel

04.02.2014 21:42

Prezentace  

Teorie k vytištění

Sčítáme-li desetinná čísla, sčítáme jejich celé části a jejich desetinné části. Při písemném sčítání a odečítání tak rovnáme čísla pod sebe podle desetinné čárky!

Výsledek obrázku pro sčítání desetinných číselVýsledek obrázku pro sčítání desetinných čísel

1,523 + 2,354 = 3,877

4,991 + 1,009 = 6

5,321 - 3,451 = 1,87

6,212 - 5,213 = 0,999

Procvičení :

Matematika hrou

Umíme matiku

Dynamický pracovní list - sčítání

Dynamický pracovní list - odčítání

Sčítání - test

Sčítání zpaměti

Odčítání zpaměti

Sčítání a odčítání zpaměti

Písemné sčítání

Písemné odčítání

Addition of Decimals

Addition - Math quiz

Addition and Subtraction of Decimals

Playing football with decimals - addition

Playing football with decimals - subtraction

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Onlinecvičení

PL ke stažení