Síla a její měření

14.10.2012 14:52

Co už víme o síle, znázornění síly (str. 31 - 36)  E-learning - zde

prezentace ke stažení zde a  zde

Síla = vzájemné působení těles (n apř. zatlačíme rukou na lavici)

 

Silou na sebe mohou působit i tělesa, která se nedotýkají, např.

1.      elektrická síla mezi hřebenem a vlasy

2.      magnetická síla mezi magnetem a hřebíkem

3.      gravitační síla nás přitahuje k Zemi

Síla může mít na těleso různé účinky:

1.      změna pohybu:

·        uvedení do pohybu, zastavení

·        zrychlení, zpomalení

·        změna směru

2.      změna tvaru

 

Sílu měříme pružinovým siloměrem –čím větší je síla, tím větší bude prodloužení pružiny.

Síla je fyzikální veličina:

  • značka: F
  • jednotka: 1 newton (1N)

Znázornění síly

K popisu síly musíme znát její:

  • velikost
  • směr – např. vodorovně, šikmo dolů, šikmo nahoru, …
  • působiště = místo, ve kterém síla na těleso působí

Sílu znázorňujeme orientovanou úsečkou - šipkou

Co už víme o síle, znázornění síly  - otázky:

1.      Co je to síla?Uveď příklad toho, jak můžeš působit silou na těleso.

2.      Uveď příklad těles, mezi kterými působí elektrická síla.

3.      Uveď příklad těles, mezi kterými působí magnetická síla.

4.      Uveď příklad těles, mezi kterými působí gravitační síla.

5.       Vyjmenuj účinky síly na těleso.

6.      Čím sílu měříme? Co je její jednotkou?

7.      Co musíme znát, abychom mohli popsat sílu?

8.      Čím sílu znázorňujeme?