Skládání sil

07.11.2012 14:40

Skládání sil (str. 39 – 47)    Skládání sil.ppt (211 kB)  E-learning - zde, zde

                                  Java aplet - zde, zde     Pokus - fyzweb

Na těleso většinou nepůsobí jediná síla, ale více sil – pro popis jejich účinku bývá výhodné najít jejich výslednici = jednu sílu, která by měla na těleso stejný účinek, jako všechny tyto síly dohromady

Hledáme-li výslednici, říkáme, že skládáme síly působící na těleso.  

 

1. skládání sil stejného směru (síly svírají úhel 0°) 

Výslednice dvou sil stejného směru má s oběma silami stejný směr

a její velikost se rovná součtu velikostí obou sil.

Např. 2 kamarádi spolu táhnou sáně – jejich síly se sčítají

 F = F1 + F2   (můžeme řešit početně nebo i graficky)

 

2. skládání sil opačného směru  (síly svírají úhel 180°)

Výslednice dvou sil opačného směru má stejný směr jako větší síla a její velikost se rovná rozdílu velikostí obou sil.

Např. 2 kamarádi se přetahují lanem

  F = F1 - F2   (můžeme řešit početně nebo i graficky)

 

Rovnováha sil

Dvě stejně velké síly opačného směru, které působí na těleso v jedné přímce mají nulovou výslednici. Jejich účinky na těleso se navzájem ruší, říkáme, že síly jsou v rovnováze.

Např.

  • 2 stejně silná družstva při přetahování lanem
  • Sedíme na židli, gravitační síla je v rovnováze s tlakovou silou, kterou na nás působí židli

 

3.  skládání sil různého směru  (síly svírají jakýkoli jiný úhel než 0° nebo 180°)

– řešíme pouze graficky a velikost výslednice je rovna délce úhlopříčky rovnoběžníka sil

 

 

 

Skládání sil, rovnováha sil – otázky:

  1. Co je to výslednice sil?
  2. Uveď příklad skládání sil stejného směru.
  3. Jaká je výslednice 2 sil stejného směru?
  4. Uveď příklad skládání sil opačného směru.
  5. Jaká je výslednice 2 sil opačného směru?
  6. Kdy říkáme. Že síly působící na těleso jsou v rovnováze?
  7. Která síla působí proti gravitační síle, že při sezení na židli nespadneme dolů?
  8. Jakou silou tlačí na podlahu dívka o hmotnosti 55kg, když má na zádech batoh o hmotnosti 5kg?