Slovní úlohy o práci

21.11.2012 22:26
Všechny úlohy jsou řešené metodou lineární rovnice !!! ne rovnice s neznámou ve jmenovateli !!!
Výukové prezentace 1. zde, 2. zde, 3. zde,   zadaní slovních úloh ke stažení zde

Příklad 1:  Vodní nádrž se vyprázdní prázdným čerpadlem za 12 hodin, středním za 9 hodin a velkým čerpadlem za 4 hodiny. Za kolik hodin bude nádrž vyčerpána, pracují-li všechna čerpadla současně?

 řešení:

odpověď:

Nádrž bude vyčerpána za 2 a čtvrt hodiny.

Příklad 2:  Dělník A by  sám provedl výkop za 7 hodin, dělník B za 6 hodin. Protože výkop má být dokončen za 2 hodiny, byl k práci přibrán dělník C. Za jak dlouho by výkop provedl sám dělník?

 řešení:

odpověď:

Dělník C by sám provedl kop za 5 hodin a 15 minut.

Příklad 3:  První firma splní zakázku za 48 dní, druhá za 30 dní a třetí za 20 dní. Za jak dlouho by splnili zakázku společně?

 řešení:

odpověď:

Společně by splnili zakázku za 9,6 dne.

Příklad 4:  Na výrobní lince pracují 3 stroje. První by splnil zakázku za 6 hodin, druhý za 4 hodiny a třetí za 3 hodiny. Za jak dlouho bude zakázka splněna, pracují-li všechny stroje současně?

 řešení:

odpověď:

Všechny tři stroje dohromady by zakázku splnily za hodinu a dvacet minut.

Příklad 5:  Jedním čerpadlem se bazén naplní za 20 hodin, druhým za 30 hodin. Za jak dlouho se bazén naplní oběma čerpadly současně?

 řešení:

odpověď:

Obě čerpadla naplní bazén za 12 hodin.