Spelling rules

22.11.2013 21:05

Pravidla pro psaní průběhové formy sloves      

E-learning - zde
E-learning - zde

Vyber správný spelling zde

Game - zde
Fill the correct form of the verb - dolň správný tvar slovesa

1. Průběhová forma sloves se tvoří u většiny sloves přidáním koncovky -ing

základní sloveso

průběhová forma slovesa

finish

finishing

start

starting

think

thinking

wash

washing

wear

wearing

 

2. Průběhová forma sloves končících na neznělé - e se tvoří odtržením koncového -e s následným přídáním průběhové koncovky -ing.

základní sloveso

průběhová forma slovesa

care

caring

hope

hoping

live

living

ride

riding

receive

receiving

take

taking

3. Průběhová forma sloves končících na -ee se tvoří přidáním -ing

základní sloveso

průběhová forma slovesa

agree

agreeing

see

seeing

4. Průběhová forma sloves končících na -ie se tvoří odtržením koncovky -ie, přidáním -y a následně přidáním průběhové koncovky -ing

základní sloveso

průběhová forma slovesa

die

dying

lie

lying

tie

tying

5. Průběhová forma jednoslabičných sloves končících na trojici hlásek v pořadí souhláska, samohláska, souhláska (consonant, vowel, consonant => CVC) tvoříme průběhovou formu sloves zdvojením poslední souhlásky a následným přidáním koncovky -ing.

základní sloveso

průběhová forma slovesa

beg

begging

hop

hopping

rob

robbing

run

running

stop

stopping

swim

swimming

6. U slov, která však končí na -w, -x, -y, poslední souhlásku nezdvojíme, průběhovou formu tvoříme pouhým přidáním koncovky - ing.

základní sloveso

průběhová forma slovesa

enjoy

enjoying

mix

mixing

play

playing

sew

sewing

study

studying