Těžiště tělesa

07.11.2012 15:49

Těžiště tělesa (str. 48 – 51) - článek 1 zde článek 2 zde aplet s kostkami zde

Každé těleso má těžiště. Je to bod, který má tyto vlastnosti:

 • Těleso má jen jedno těžiště.
 • Zavěsíme – li těleso, bude těžiště pod bodem závěsu

 

 • Když těleso zavěsíme nebo podepřeme v těžišti (případně přesně pod nebo nad těžištěm), zůstane v klidu.
 • Poloha těžiště závisí na rozložení látky v tělese
  • stejnorodá tělesa (celá ze stejné látky) mají těžiště uprostřed
  • těžiště může být i mimo těleso (např. prstenec)

Do těžiště zakreslujeme působiště gravitační síly působící na těleso

Čím výš je těžiště nad podložkou, tím snadněji těleso převrátíme  - na to je třeba dávat pozor např. při rovnání nákladu apod.

Těžiště tělesa – otázky:

 1. Doplň věty:
  1. Zavěsíme-li těleso, bude těžiště …………………………….

b.  Když těleso podepřeme v těžišti, ………….………………..

c.  Do těžiště zakreslujeme působiště ……….………. …...síly.

 

2. Co jsou to stejnorodá tělesa?

3. Zakresli přibližně těžiště těchto těles:

 1. Má poloha těžiště vliv na to, jak snadno převrátíme těleso?