Těžnice trojúhelníka

24.04.2014 22:14

E-learning

PPT ke stažení

PPT 2 ke stažení

Dynamické pracovní listy

Pojem těžiště patří spíše do fyziky, kde se zjišťuje jeho poloha experimentálně.

Je to vlastně rovnovážný bod tělesa

trojuhelnik-teznice

Těžnice trojúhelníku je úsečka spojující vrchol trojúhelníku 

se středem jeho protilehlé strany.

Označíme ji malým t s indexem názvu strany, ke které náleží.

Průsečík těžnic se nazývá těžiště trojúhelníku a označujeme ho T.

Tento bod dělí těžnice v poměru 2:1 tak, že delší úsek těžnice leží vždy u vrcholu.

To znamená, že úsek těžnice od vrcholu do těžiště je vždy 2/3 celkové délky těžnice.