Tlak v praxi

06.02.2013 20:26

Tlak v praxi -   zde

V životě je někdy potřeba tlak zmenšit, jindy zvětšit

 1. zmenšování tlaku

  • Zmenšením velikosti tlakové síly – snaha o odlehčená terénních vozidel, aby byly co nejlehčí a co nejméně se bořily do terénu
  • Zvětšením velikosti styčné plochy – používání většího počtu kol, případně pásů u těžkých vozidel jako kamióny, traktory, buldozery, vojenská technika apod.
 1. zvětšování tlaku

  • Zvětšením velikosti tlakové síly – např. použití kladiva, bucharu nebo lisu
  • Zmenšením velikosti styčné plochy – např. při šití jehlou, zatloukání hřebíků, řezání nožem apod. působí síla na velmi malou plochu, čímž vzniká velký tlak

      ----------------------------------------------------------------------------------------

Tlak v praxi – otázky:

 1. Jakými dvěma způsoby můžeme zmenšit tlak na podložku? Uveď příklady.
 2. Jakými dvěma způsoby můžeme zvětšit tlak na podložku? Uveď příklady.
 3. Proč se ničí linoleum botami s jehlovými podpatky?
 4. Proč se trubkové lešení podkládá prknem?

Tlak, tlaková síla – příklady

Př 1

Hmotnost lyžaře i s botami je 40 kg. Obsah podrážek jeho bot je 0,04 m2, obsah plochy lyží je 0,4 m2. Vypočtěte tlak na sníh, stojí-li lyžař:

 1. v botách
 2. na lyžích (v tomto případě zanedbejte hmotnost lyží).

Tlaky porovnejte.

m = 40 kg

S1 = 0,04 m2

S2  =  0,4 m2

p1 = ? [ Pa ]

p1 = ? [ Pa ]

 

tlaková síla:    F = Fg = m.g

                        F = 40 . 10 = 400 N

a) tlak bez lyží:            p1 =  =  = 10 000 Pa = 10 kPa

b) tlak na lyžích: p2 =  =  = 1000 Pa = 1 kPa

S lyžemi na nohou je tlak na sníh 10-krát menší než bez nich.