Tření, třecí síla

06.02.2013 21:14

- něco o tření zde    aplet zde  svět bez tření zde

proti pohybu těles působí brzdné síly:

 1. odporové – při pohybu v kapalinách a plynech (let ptáků a letadel, plutí lodí, …)
 2. třecí – při pohybu po podložce (posunování židle po zemi)

tření – je vyvoláno třecí silou Ft, která působí v místě dotyku tělesa s podložkou a působí proti pohybu tělesa

příčiny vzniku tření:

 1. drsnost ploch, které se dotýkají
 2. přitahování částic na těchto plochách – hlavně u hladkých ploch

třecí síla způsobuje např.

 • že se zastaví jízdní kolo, když přestaneme šlapat
 • že se zastaví kutálející se míč
 • že je těžší uvést těleso do pohybu než ho pak v pohybu udržovat

jedná se o smykové tření

      třecí síla je tím větší,

 • čím větší je hmotnost tělesa
 • čím drsnější jsou dotýkající se plochy

 

pokud pod těleso podložíme válečky, naměříme menší třecí sílu – valivé tření

tření působí mezi dvěma tělesy i v klidu, proto pokud těleso táhneme, nezačne se pohybovat ihned, ale teprve, až překonáme toto klidové tření

 

Třecí síla a její měření – otázky:

 1. Co jsou to brzdné síly? Které znáš?
 2. Jaké jsou příčiny vzniku třecí síly?
 3. Kde působí třecí síla, jaký má směr?
 4. Co způsobuje třecí síla? Uveď příklad.
 5. na čem závisí velikost třecí síly?
 6. Kdy se projevuje
  1. Smykové tření
  2. Valivé tření
  3. Klidové tření?