Třetí mocnina a odmocnina

28.10.2013 22:47

třetí mocnina - příklady s řešením

třetí odmocnina - příklady s řešením

test 

procvičení

Třetí mocnina vyjadřuje objem krychle o dané straně. Dříve se jí proto taká říkalo kubická. Dodnes se slangově používá označení pro jeden metr krychlový jako jeden kubík.

 

  • v tabulkách najdete třetí mocniny čísel 0 - 1000.
  • třetí mocniny čísel větších 1000 určíte tak, že nejprve zaokrouhlíte číslo na tři platné číslice (např. 1235 na 1240), pak najdete třetí mocninu trojčíslí v tabulkách (v našem případě 124) a k hodnotě z tabulek připíšete trojnásobný počet nul (v našem případě tedy nuly tři).
  • třetí mocninu desetinného čísla určíte tak, že budete hledat trojciferné číslo bez ohledu na čárku (např. u čísla 5,73 budete hledat 573) a ve výsledku oddělíte trojnásobný počet desetinných míst (v našem případě šest). Pokud má desetinné číslo více číslic, nezapomeňte ho nejprve zaokrouhlit.