Úhel - co to je

07.11.2013 22:17

E-learning - zde a zde  písmena řecké abecedy - zde  prezentace ke stažení  zde 

Výukový text k vytištění

Úhel je část roviny ohraničená dvěma polopřímkami se společným počátkem.

Na této definici je důležité, že úhel nejsou pouze ta dvě ramena, nýbrž celá ta plocha, celá rovina, kterou ty dvě ramena svírají. Viz následující obrázek:

  • https://www.modulweb.cz/download/fragmenty/planimetrie/HTML/29/Ob21.png

Platí:

  • Polopřímky VA, VB se nazývají ramena úhlu.
  • Bod V se nazývá vrchol úhlu.
  • Ramena leží v obou úhlech.
  • Každý bod roviny, který neleží na žádném z ramen VA, VB, se nazývá vnitřní bod úhlu.
  • Značení:     úhel AVB ....       úhel       α, β, γ, δ, ... (malá písmena řecké abecedy)
  •