Úměra, neznámý člen úměry

04.04.2013 15:10

Úměra = Rovnost poměrů 

Teorie k vytištění zde  příklady spojovačka zde
 

Co je to úměra?

Úměra je zápis a : b = c : d, který vyjadřuje, že poměry a : b a c : d mají stejnou hodnotu. Čísla a, b, c a d se nazývají členy úměry. Navíc se číslům a a d říká členy vnější a číslům b a c členy vnitřní.

Jak vypočítat neznámý člen úměry?

(Vysvětlení na následujících přikladech)

Příklad 1.:

V úměře x : 96 = 7 : 8 určete neznámý člen x.

Řešení 1.:

Hodnoty obou poměrů vyjádřím pomocí zlomků. Tak získáme rovni s neznámou x, kterou pak vyřešíme:

x : 96 = 7 : 8

/.96

x = 7 . 12

x = 84

Řešení 2.:

Využijeme rovnou pravidla o rovnosti součinů vnitřních a vnějších členů úměry:

x : 96 = 7 : 8

x . 8 = 96 . 7 /:8

x = 12 . 7

x = 84