Vlastnosti plynných látek - opakování z 6. ročníku

28.04.2013 13:36

Nemají vlastní tvar, podřizují ho tvaru nádoby

Jsou tekuté (stejně jako kapaliny) – dají se přelévat .Kapaliny i plyny proto nazýváme tekutiny

Jsou stlačitelné

Jsou rozpínavé - nezachovávají si stálý objem (vyplní vždy celý objem nádoby)

Jsou dělitelné

Ze všech plynů má pro nás největší význam vzduch (dýcháme jej). Je to chemická směs, složená především ze dvou plynných prvků – 78% dusíku a 21% kyslíku. Vzdušný obal Země nazýváme atmosféra, kterou si Země udrží díky poměrně silnému gravitačnímu poli.

 

Poznámka:  Gravitační pole Měsíce je 6x slabší než na Zemi a proto kolem Měsíce žádná atmosféra není.

Stav atmosféry charakterizujeme dvěma základními stavovými veličinami – teplota a tlak.

Zatímco teplotou jsme se zabývali již v 6. ročníku, atmosférickým tlakem se budeme zabývat právě nyní.