Výpočet počtu procent

27.05.2013 20:18

Teorie k vytištění zde   Prezentace zde a zde

Procvičení - zde  

Test zpaměti - zde  

Test 1 s ohodnocením  - zde   

Test 2 - zde

Urči počet procent zde

 

Příklady:

1/  Z 25 žáků ve třídě je 16 dívek. Kolik je to %? A kolik % tvoří chlapci?

Řešení:

základ z = 25 žáků (= 100 %)

procentová část č  = 16 dívek

počet procent p = x

a) výpočet pomocí 1 %

1 % z 25 = 0,25

x % z 25 = 16

x = 16 : 0,25 = 64

Dívky tvoří 64 % třídy. Chlapců je 100 % - 64 % = 36 %.

b) výpočet pomocí trojčlenky

2/ Ve volbách do třídního parlamentu hlasovalo pro Jitku 60 žáků z celkem 250 žáků školy. Kolik % hlasů Jitka získala?

Řešení:

základ z = 250 (=100 %)

procentová část č = 60

počet procent p = x

1 % z 250 = 2,5                   x % z 250 = 60        x = 60 : 2,5 = 24

Jitka získala 24 % hlasů.

3/  Vstupenky v předprodeji stály 400 Kč. Těsně před koncertem byly vstupenky za 500 Kč. O kolik % se jejich cena zvýšila?

Řešení 1:                                                              Řešení 2

základ z = 400 Kč ( = 100 % )                                 základ z = 400 Kč ( = 100 % )   

procentová část č = 500 Kč                                               procentová část č = 100 Kč ( zvýšení)

počet procent p = x                                                           počet procent p = x

 

1 % z 400 = 4                                                        1 % z 400 = 4

x % z 400 = 500                                                     x % z 400 = 100

x = 500 : 4 = 125                                                   x = 100 : 5 = 25

Cena vstupenky se zvýšila o 25 %. Výsledek v řešení 1 ( 125 % ) zahrnuje cenu vstupenky v předprodeji ( 400 Kč = 100 % ) + zvýšení ceny. Pro samotné určení zvýšení ceny je nutné 100 % odečíst.