Výpočet základu

05.06.2013 08:19

prezentace ke stažení - zde   test zpaměti - zde    test základ - zde  test s vyhodnocením - zde

cvičení na procenta zde

 

Příklad: Vypočti základ, jestliže 30 % z tohoto základu je 15.

Řešení

základ z ( = 100 % ) = x

procentová část č = 15

počet procent p = 30 %

a) výpočet pomocí 1 %

30 % = 15

1 % = 15 : 30 = 0,5        100 % = 100 . 0,5 = 50

Základ, z něhož je 30 % rovno 15, je 50.

b) řešení pomocí trojčlenky

Řešený příklad na výpočet základu

Reklama hlásí: AKCE! Kupte si právě dnes náš nový mobilní telefon a ušetříte 1 200 Kč, což je 30 % jeho ceny. Kolik Kč stojí tento mobilní telefon? Kolik Kč za něj v této akci zaplatíte?

Řešení

základ z ( = 100 % ) = x

procentová část č = 1 200 Kč

počet procent p = 30 %

30 %                            1 200 Kč

1 %                              1 200 : 30 = 40

100 %                          100 . 40 = 4 000 Kč

Mobilní telefon stál 4 000 Kč. Zaplatíme 4 000 – 1 200 = 2 800 Kč.