Výšky trojúhelníku

24.04.2014 11:18

E-learning 

Teorie k vytištění 

Tabulka k vytištění - co máme ve třídě

Postup konstrukce v tupoúhlém trojúhelníku

PPT ke stažení          Dynamické pracovní listy

S pojmem "výška" jste se jistě setkali už mnohokrát v životě.

Výšku vždy měříme kolmo od země až do nejvyššího bodu měřeného objektu.

 

trojuhelnik-vysky

Stejným způsobem budeme postupovat i u trojúhelníku a povedeme kolmici

k jedné straně trojúhelníku až do protilehlého vrcholu.

Protože trojúhelník má tři strany i vrcholy, můžeme takto sestrojit tři výšky.

Výšky označujeme malým v s indexem názvu strany, ke které příslušná výška patří.

Slovem výška označujeme v trojúhelníku jak úsečku, tak její délku.

Průsečík výšek O nazýváme ORTOCENTRUM trojúhelníku.