Význam třecí síly

06.03.2013 16:29

video - zde    více o tření - zde  rande s fyzikou - zde

tření pro nás může být nevýhodné – pohybující se součástky strojů se zahřívají, odírají se, stroj se rychleji opotřebovává, spotřebovává více energie ← třecí sílu se snažíme zmenšovat:

 1. broušením a leštěním ploch, které se dotýkají
 2. užitím maziva (vazelína, olej )
 3. použitím ložisek – kuličkových nebo válečkových (tím se smykové tření změní na valivé – menší)

ložiska jsou součástí mnoha strojů a dopravních prostředků (obráběcí stroje, elektromotory, jízdní kola, automobily, …)

tření může být ale také užitečné

 • bez něj by nefungovaly brzdy
 • je nutné pro chůzi živočichů i pro pohyb dopravních prostředků- bez tření bychom při každém kroku uklouzli zpět“, neposouvali bychom se dopředu ← při náledí je tření příliš malé, kloužeme, špatně se nám chodí, proto sypeme chodníky a vozovky, na podrážkách a pláštích kol jsou zářezy
 • bez něj by nedržely hřebíky ve zdi, nábytek by klouzal po podlaze, oděv by se rozpadl na vlákna, nezůstala by stopa křídy na tabuli ani stopa tužky na papíře

 

Význam třecí síly – otázky:

 1. Uveď příklad nepříznivých projevů tření.
 2. Jakými způsoby můžeme zmenšit třecí sílu?
 3. Kde se používají ložiska a proč je jejich použití výhodné?
 4. Kdy může být tření užitečné? Uveď 3 příklady.
 5. Jak můžeme třecí sílu zvětšit?
 6. V kterém z následujících případů požadujeme, aby bylo tření co největší, kdy co nejmenší? Proč?
  1. u brzd jízdního kola
  2. při chůzi na zledovatělém chodníku