Vzájemná poloha kružnice a přímky

26.04.2014 19:01

Mapa k vytištění zde  PPT zde  PPT konstrukce tečny ke kružnici zde

Text k vytištění 1  Text k vytištění 2